REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „www.lapnas.pl”

ŁAP NAS
Hołdu Pruskiego 6/2
75-607 Koszalin

SŁOWNICZEK

Sklep – sklep internetowy projekty.co sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.projekty.co/sklep
Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

 • 1
  Towary
 1. Sklep oferuje odzież damską i męską
 • 2
  Składanie i realizacja zamówień

Klient uprawniony jest do składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.lapnas.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
1. Klient składa zamówienie, wybierając towar, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”. Jeżeli Klient nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem, rejestracja następuje podczas pierwszego zamówienia. Rejestracja nie jest niezbędna do złożenia zamówienia.
2. Rejestracja polega na uzupełnieniu formularza stosownymi danymi. Podanie przez Kupującego danych osobowych w zamówieniu niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.
3. W trakcie składania zamówienia Klient:
– dokonuje wyboru zamawianych towarów i ich ilości;
– podaje adres dostawy towaru;
– dokonuje wyboru formy dostawy
– dokonuje wyboru formy płatności (przelew,payu, paypal);
– podaje dane do wystawienia rachunku (opcjonalnie).
4. Zamówienie realizowane jest po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego dane niezbędne do przesłania towarów.
5. Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza wiadomością e-mail z informacją o jego przyjęciu.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
7. Zamówienie będzie gotowe do wysyłki lub odbioru osobistego w ciągu 3-5 dni od momentu potwierdzenia jego przyjęcia.

 • 3
  Ceny towarów
 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze.
  2. Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu są cenami brutto, w polskich złotych.
  3. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.
 • 4
  Koszty dostawy w Polsce
 1. Koszty dostawy:
  – Wszystkie produkty wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – przedpłata – 0 zł, wysyłka pobraniowa 25 zł
  2. Koszty dostawy powinny być zapłacone przez Klienta wraz z zapłatą ceny towaru.
  3. W przypadku zakupów łącznych, koszt wysyłki nie zmienia się.
  4. W przypadku zamówień większej ilości produktów – sprzedaż hurtowa – ceny wysyłki uzgadniane są indywidualnie.
 • 5
  Formy płatności
 1. Wyboru sposobu zapłaty za zakupiony w sklepie towar, klient dokonuje indywidualnie:
  – przelewem bankowym na konto:

ŁAP NAS MAŁGORZATA MRÓZ
Nazwa banku: Pekao SA
Numer konta: 03124014281111001053543827
IBAN: PL03124014281111001053543827
SWIFT-BIC: PKOP PL PW

– płatnością online za pośrednictwem PayPal kartą płatniczą lub saldem konta PayPal
2. Do zakupionych produktów dołączony jest paragon lub Faktura VAT
3. Sklep doręcza klientowi fakturę VAT na życzenie, pod warunkiem uzupełnienia stosownego formularza, podczas składania zamówienia.

 • 6
  Przesyłki zagraniczne
 1. Wysyłki zagraniczne realizowane są na prośbę klienta, po indywidualnym ustaleniu kosztów wysyłki.
 • 7
  Anulowanie zamówienia
 1. Zamówienie może zostać anulowane:
  a) przez Klienta do momentu wysłania zamówionego towaru:
  – e-mailem na adres info@lapnas.pl
  – telefonicznie na numer (+48) 730224541
  b) przez Sklep, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia nie zostanie odnotowana wpłata.
  2. Klient nie może anulować zamówienia towaru, który został już wysłany. O zmianie statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail.
  3. Postanowienie ust. 1 nie uchybia prawu Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9.
 • 8.
  Czas realizacji zamówienia
 1. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem kuriera DPD
  2. Czas realizacji złożonych w Sklepie zamówień to od 3 do 5 dni roboczych.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych towarów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Klienta, jak np. błędnie podany adres wysyłki.
 • 9.
  Rezygnacja, zwrot i reklamacja towaru
 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania bez podania przyczyny.
  2. Prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych nie dotyczy zamówień indywidualnych i innych towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu.
  3. Zwrotowi podlegają jedynie towary w stanie niezmienionym w stosunku do stanu, w jakim zostały dostarczone Klientowi.
  4. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Kupujący winien przesłać na własny koszt otrzymane produkty, na adres Sprzedawcy z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy.

FORMULARZ

Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych wynikających z dokonania powyższych czynności. Oświadczenie oraz zwracany towar można przesłać na adres: ŁAP NAS Hołdu Pruskiego 6/2  75-607 Koszalin

lub na adres: info@lapnas.pl

 1. Po otrzymaniu przesyłki z towarem Sklep zwróci Klientowi należność równą cenie zakupionego towaru. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia odebrania przez Sklep przesyłki z towarem, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub w przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego, przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
  6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
  7. W celu realizacji reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przesłania transportem uzgodnionych ze Sprzedawcą na adres wskazany przez Sprzedawcę wadliwego produktu z opisem uszkodzenia lub wady. Sprzedawca, po uznaniu reklamacji zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy wad produktu, a w przypadku niemożności naprawy lub gdy koszty naprawy będą zbyt wysokie, do wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad i przesłanie go na adres Kupującego na koszt Sprzedającego w terminie 14 dni kalendarzowych oraz zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym, poniesionych przez Kupującego kosztów przesyłki reklamacyjnej. 14-dniowy termin reklamacji liczony jest o dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.
  8. W przypadku wybrania przez Kupującego podczas zakupów sposobu dostarczenia produktów innego niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sprzedający nie zwraca poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów związanych z wysyłką.
  9. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 • 10.
  Ochrona danych osobowych
 1. Projekty.co zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają m. in. prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.
  3. Zebrane dane wykorzystywane są przez Sklep do niezbędnych kontaktów z Klientami w celu realizacji zamówień.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom i organom, w sytuacjach przewidzianych polskim prawem.
 • 11
  Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.